Opravovali sme strechu na rozprávkovom dome

Opravovali sme strechu na rozprávkovom dome

Rozprávkové  – aj taký prívlastok majú neobyčajné domy v mestskej časti Trnávka v Ružinove. Jej osídľovanie začalo na bývalých mestských pasienkoch v 20. rokoch 20. storočia. Prvý urbanistický koncept v tejto lokalite predstavovala tzv. Žandárska kolónia, postavená so štátnou podporou a iniciovaná prezidentom T. G. Masarykom. Súbor domov je preto známy aj ako Masarykova kolónia. Zástavbu tvorili dvojdomy so zaujímavo tvarovanou manzardovou strechou. Je to konštrukcia krovu na spôsob takzvaného oslieho chrbta, ktorá je pre kolóniu charakteristická. K typickým znakom patrí aj zalomenie štítovej steny domu, ktoré je odrodou českého kubizmu. Tieto domy boli pravdepodobne určeným hlavným majstrom, ktorí mali vyšší spoločenský status v rámci fabrík. Kolónia si aj po rokoch zachovala svoj urbanistický aj architektonický charakter. Domy sú zapísané do pamätihodnosti Ružinova i Bratislavy. Všetky zásahy tak musia byť robené tak, aby sa zachovalo to pôvodné a vzácne.

Tento web využíva súbory cookies.